Talskrivning
 
Från anförande vid bolagsstämman eller liknande tillfällen till informella 
middagstal. Via kontakt med talaren och bakgrundsinformation stämmer 
vi av personlighet, syfte och tema till ett vältaligt resultat.