Hjälp, råd och dåd angående
Massmedierelationer
Vi hjälper er:
att förstärka er massmedieprofil.
att bygga upp ett kontaktnät med viktiga medier och
journalister genom ett aktivt åtgärdsprogram och en
genomtänkt massmediaplan.
Vi ger skräddarsydda kurser i att umgås med massmedier.
Erfarna journalister medverkar.           
Hel- eller halvdagar.
Med eller utan TV-träning.
Grundkurser eller avancerad nivå. 
Utifrån kursen kan vi sedan forma ett aktivitets- och strategiprogram.
Paketpris.
Specialitet: Nyhetsjournalistik och krissituationer. Kontaktnät med medierna.