Lars H Eriksson Information AB
grundades 1991 och har sitt säte i Nacka.

Från 1 augusti 2008 drivs företaget som
enskild firma, Lars H Eriksson Information,
organisationsnummer 410114-1614.
Lars H Eriksson, fil. kand i statskunskap, ekonomisk 
historia, sociologi och statistik vid Uppsala universitet.
Dipl. från IHR, Stockholm.
Mångårig erfarenhet som konsult i informationsbranschen.
Anställningar, bl.a. som informationsdirektör vid 
Svenska sparbanksföreningen och chefskonsult vid LRF.