EkonomiInformatörerna
c/o Lars H Eriksson Information
Strålsjövägen 12
138 36 Älta
EkonomiInformatörerna, tidigare Lars H Eriksson Information AB och Sture Lundén Konsult AB
är initiativtagare till och medarrangörer av tävlingen "Bästa årsredovisning för mindre företag".
Medarrangörer 2007 var Svenska Dagbladet, Swedbank, Svensk Industriförening och Företags-
ekonomiska Institutet.
Lars H Eriksson och Sten-Åke Lindgren ingick i tävlingsjuryn. 
För vidare information om tävlingen se
Tävlingsregler - Bästa årsredovisning för mindre företag.
Utnyttja vår erfarenhet och specialkompetens EkonomiInformatörerna åtar sig gärna analys,
genomgång och förslag till uppläggning av er årsredovisning och kan även svara för produktionen
via vårt nätverk av högklassiga specialister. 
De årsredovisningar vi producerar har självfallet inte rätt att delta i
tävlingen "Bästa årsredovisning för mindre företag".