Årsredovisningar
Vi producerar årsredovisningar och svarar för text och dess bearbetningar,
total projektledning inklusive layout (via bl.a. ledande grafiska formgivare) 
och tryckning fram till färdig produkt.
Ev. pressrelease i anslutning till årsredovisningen ingår i priset.
Som "EkonomiInformatörerna" har vi arrangerat, tillsammans med bl a
Företagsekonomiska Institutet, Svenska Dagbladet/Näringsliv, 
Swedbank och Svensk Industriförening, tävlingen om
"Bästa årsredovisning för (ej börsnoterade) mindre företag" från år 1996
till 2007.
Vårt genomarbetade kriteriesystem för tävlingen ligger till grund för vår
produktion av årsredovisningar åt företag, organisationer, myndigheter etc.
Specialitet: Göra årsredovisningen användbar, genomtänkt och därmed effektiv.